Wybierz język:

Polityka zgodności i etyki

Przestrzeganie zasad wzgl. Compliance - o to dba przedsiębiorstwo. Podstawą obowiązujących na całym świecie zasad EQOS Energie jest kodeks zachowań, oparty na standardach międzynarodowych.

Zachowanie zgodne z prawem i zasadami

Compliance Management System firmy EQOS Energie wymaga – bez wyjątków dla jakiegokolwiek procesu biznesowego – dotrzymania wszystkich przepisów prawa, zarządzeń, wytycznych i zasad etycznych, a także zobowiązań umownych oraz podjętych w sposób dobrowolny.

Compliance obowiązuje wszystkich: Każdy pracownik i współpracownik ma obowiązek ścisłego przestrzegania naszego kodeksu zachowań – bo tylko w ten sposób możemy gwarantować, że wartości EQOS Energie zostaną przez wszystkich przyjęte i wdrożone. Służy to długofalowemu sukcesowi naszego przedsiębiorstwa.

Postępowanie w przypadku naruszenia zasad polityka zgodności i etyki

Zarządzanie naszymi wartościami ukierunkowane jest na stworzenie praktykującej kultury tych wartości. Kultury, która przyczyniłaby się do tego, aby wzmacniać odpowiedzialność osobistą członków organizacji, wychodząc poza formalne przestrzeganie prawa i przepisów. Do tego należy także wspólna prewencja i zwalczanie jednostkowych zachowań, mogących zaszkodzić przedsiębiorstwu finansowo lub wizerunkowo.


Masz informacje o konkretnych naruszeniach Compliance, dotyczących EQOS Energie?

Pomóż nam aktywnie przy ich zwalczaniu! Nasz zespół Corporate Compliance oferuje Ci nowoczesny system zgłaszania i komunikacji. Korzystając z naszej skrzynki online możesz całkowicie anonimowo przyczynić się do wyjaśnienia podejrzanych przypadków.

> do platformy zgłoszeniowej