Wybierz język:

HSEQ Health-Safety-Environment-Quality

Świat staje się coraz bardziej kompleksowy - wymaga to od EQOS Energie przestrzegania w stopniu wyższym niż kiedykolwiek rosnącej liczby przepisów BHP i tych dotyczących zdrowia, środowiska i jakości.

O jednoznacznych standardach i zoptymalizowanych procesach

Tylko wtedy, gdy wiarygodnie udowodnimy, co głosi nasza marka, klienci, partnerzy i pracownicy będą mogli zaufać jakości naszych usług.

Wszystkie cele i wytyczne naszego przedsiębiorstwa zakotwiczone są w zintegrowanym systemie zarządzania: Za pomocą tych narzędzi osiągniemy nieprzerwaną poprawę wszystkich procesów w przedsiębiorstwie i stworzymy w ten sposób stabilną podstawę, zabezpieczająca wieloletni sukces EQOS Energie. Standardy bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, środowiska i zabezpieczenia jakości definiowane są przez wymogi naszych klientów i pracowników, a także wymogi związane ze środowiskiem i społeczeństwem.

Zintegrowany system zarządzania został zbadany i jest certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o..

Podstawy odpowiedzialnego działania

Nie tylko jesteśmy świadomi naszej firmowej odpowiedzialności, ale także działamy zgodnie z nią:

  • zobowiązujemy się do dotrzymania przepisów prawa i innych obowiązujących nas wymogów.
  • szanujemy bezpieczeństwo i zdrowie.
  • zobowiązujemy się do ochrony środowiska.
  • pracujemy nad zasadami ciągłej poprawy.
  • żyjemy zgodnie ze wszystkimi zasadami łańcucha naszych wartości.
» Głównym celem naszej działalności jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w celu zadowolenia naszych klientów. Aby na nowo ich zaskakiwać, stale pracujemy nad poprawą naszych procesów. W szczególność w odniesieniu do standardów i norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Klienci odnoszą korzyści ze współpracy z EQOS Energie w postaci wysokiej jakości usług oraz specjalistycznej wiedzy technicznej i doświadczenia. «
Eric Mendel, CEO EQOS Energie

Zdrowie

Zarządzanie sprawami ochrony zdrowia jest decydujące dla sukcesu EQOS Energie.

Kwalifikowani, zmotywowani i przede wszystkim zdrowi pracownicy są istotnym czynnikiem przyszłego wzrostu naszego przedsiębiorstwa. Z tego powodu, wychodząc poza zobowiązania prawne, wspomagamy stałe polepszanie zakładowego systemu zarządzania zdrowotnego w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kierowanie, kwalifikacje i indywidualna profilaktyka zdrowotna.

Zdrowie, otoczenie miejsca pracy, procesy robocze, kierowanie, kompetencje indywidualne i motywacja pracowników wpływają na siebie. Oddziałuje to nie tylko pozytywnie na produktywność przedsiębiorstwa, ale także wnosi istotny wkład w dobre samopoczucie i zadowolenie naszych pracowników.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo ma u nas zawsze najwyższy priorytet.

Dla EQOS Energie integralność i zdrowie pracowników oraz osób Trzecich jest tematem centralnym. Zero wypadków – tak brzmi cel naszych działań, związanych ze wzrostem bezpieczeństwa pracy. Konsekwentne przestrzeganie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa pracy przez wszystkich pracowników, a także przez odpowiedzialne zachowania każdego z osobna, stanowi integralną część naszej kultury dbającej o bezpieczeństwo.

Wypadkom można zapobiegać tylko wtedy, gdy wszyscy nasi pracownicy będą uczulani w sprawach związanych z bezpieczeństwem pracy. Dlatego EQOS Energie przeprowadza regularnie szkolenia i treningi bezpieczeństwa. Wychodzimy z działaniami daleko poza ustalone prawnie ramy i przepisy BHP, redukując w ten sposób ryzyko wypadku do minimum.

Ochrona środowiska

Oszczędnie gospodarujemy naszymi zasobami i unikamy obciążania środowiska naturalnego.

Aktywna ochrona środowiska oznacza dla nas podejmowanie odpowiedzialnych działań we wszystkich procesach handlowych. Z tego powodu troszczymy się o to, aby maksymalnie unikać negatywnych skutków naszej firmowej działalności na środowisko naturalne. Oprócz przestrzegania zobowiązań prawnych idziemy w kierunku stałego polepszania sposobu zarządzania środowiskowego i jego aktywnej ochrony. Nasz system zarządzania środowiskowego wspomaga i steruje wszystkimi niezbędnymi do tego procesami.

Jakość

EQOS Energie to wyśmienita jakość serwisu.

Nasze zarządzanie jakością opiera się na wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za proces: Gwarantują oni zawsze, że wszystkie procesy i procedury w zakresie zapewnienia jakości zostały zaplanowane, wdrożone, udokumentowane i są nadzorowane w sposób zorientowany na wynik i klienta. Wymiana międzynarodowa i ponad zakresowa umożliwia stworzenie zasad najlepszej praktyki. Na regularnych szkoleniach i kursach dokształcających przekazujemy te informacje naszym pracownikom.

Certyfikacja wg ISO 9001:2008