Wybierz język:

Linie napowietrzne

Dbamy o to, aby energia była dostarczana do ludzi, ponieważ niezawodnie projektujemy i tworzymy krajowe jak i regionalne sieci energetyczne. Nasze doświadczenie w dziedzinie inżynierii jest tutaj decydującym atutem.

Zakres usług

Zapewniamy wysoką dostępność w energię elektryczną , projektujemy i tworzymy sieci dystrybucyjne i przesyłowe (110-400 kV). Odnosisz korzyści z uwagi na szeroki wachlarz świadczonych usług, który rozciąga się wzdłuż całego łańcucha wartości: od doradztwa i projektowania, poprzez realizację, aż do serwisu. Kierowanie projektem odbywa się przez jeden podmiot, przy wsparciu silnej, międzynarodowej grupy przedsiębiorstw.

EQOS Energie, dzięki 400 pracownikom zatrudnionym w całej grupie przy budowie linii napowietrznych, jest tak elastyczne, jak żaden inny oferent na rynku. Nasze zespoły są aktywne ponadnarodowo w Niemczech, Austrii, Luksemburgu, Francji, Polsce, a także w Czechach. Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Skontaktuj się z nami!

Państwa korzyści w linii napowietrznej z nami

  • Wszystkie usługi z jednego źródła, solidni zarządzający projektami,
  • Specjalistyczne ekspertyzy inżynieryjne i umiejętności planowania,
  • Niezmiennie wysokie standardy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości,
  • Wysoko wykwalifikowany i doświadczony własny personel,
  • Specjalny montaż-Know-how w zakresie prac z instalacjami kablowymi,
  • Najnowocześniejszy sprzęt techniczny.

Inżynieria

Jedną z naszych silnych stron jest inżynieria.

Ponad 60 pracowników technicznych pracuje przy obliczeniach statycznych i planuje procesy zarządzania projektem począwszy od montażu , przez analizę możliwości wykonania projektu, projektowanie trasy, zarządzanie nieruchomościami, budżetowanie, rozwój i przebieg projektu, aż po alternatywne koncepcje i usługi inżynieryjne we wszystkich fazach projektu.

40 doświadczonych kierowników projektów i budów jest odpowiedzialnych za zadania planistyczne. Przejmują oni odpowiedzialność za wszystkie fazy procesu projektowania i realizacji projektu , jak również za realizację poszczególnych zadań, przygotowywanie kosztorysów i harmonogramów. Dbają także o terminowe wykonanie prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włącznie z niezbędnymi szkoleniami.

Najnowocześniejsza technologia maszyn i montażu

Posiadamy najnowsze maszyny i urządzenia dzięki czemu możemy zoptymalizować infrastrukturę techniczną naszych klientów.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii realizujemy zlecenia naszych klientów skutecznie i z najwyższą jakością. Dlatego rocznie inwestujemy znaczne środki pieniężne w nasz park maszynowy i narzędzia, we wszystkich spółkach krajowych.