Wybierz język:

Chcesz wiedzieć o nas więcej?

Dowiedz się, czym wyróżnia się EQOS Energie jako pracodawca. Jakie wartości reprezentujemy? Tu znajdziesz dalsze informacje.

Kim jesteśmy

Dzisiejsza nasycona danymi gospodarka nie istniałaby bez wydajnej infrastruktury sieciowej dla prądu, telekomunikacji i komunikacji. Aby wszystko działało bez zarzutu, każdego dnia 2000 pracowników EQOS Energie aktywnie uczestniczy w skutecznym opanowywaniu wyzwań społeczeństwa. Od prawie 100 lat wspieramy projekty naszych klientów, montujemy, instalujemy i konserwujemy instalacje przyszłości: nasza fachowa wiedza obejmuje kompletne rozwiązanie aż po wsparcie na poszczególnych etapach.

Nasze zmotywowane zespoły kształtują sukces przedsiębiorstwa – dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności i wieloletniemu doświadczeniu. Poznaj nas i stań się częścią większej całości!

Co nas łączy

Naszym nadrzędnym celem jest trwałe zachowanie najwyższej jakości w odpowiedzi naszym pracownikom i klientom na ich potrzeby. Podstawę kultury przedsiębiorstwa stanowią tutaj cztery wartości. Determinują one nasze codzienne działanie i pokazują, co nas łączy:

Tworzymy i stawiamy czoła

W EQOS Energie zespół jest przedsiębiorstwem w przedsiębiorstwie.

U nas każdy ma szansę kształtowania swojego zakresu obowiązków w sposób elastyczny, przejmując przy tym odpowiedzialność za wykonane zadania – zarówno pod względem ekonomicznym jak technicznym. Niezależnie, czy na placu budowy czy w biurze, wymogi dotyczące jakości naszej pracy są tak samo wysokie na wszystkich płaszczyznach. Nasi pracownicy zajmują się różnorodnymi projektami, co czyni życie zawodowe ciekawym i urozmaiconym. Wspólnie tworzymy nasze projekty i stawiamy czoła wyzwaniom przyszłości!

Pracujemy ze sobą na zasadzie partnerstwa i współdziałania

Dla nas oznacza to, jak właściwie postępować od samego początku.

Warunkiem tego są krótkie procesy decyzyjne i otwartość na wszelkie sprawy. Dzięki płaskiej hierarchii i jasnym zadaniom tworzymy osobiste, oparte na wzajemnym szacunku relacje w pracy. Nasza współpraca i niezawodność wspiera ducha zespołowego, co z kolei przyczynia się do pozytywnych wyników w pracy. Osoby, którzy u nas pracują są kimś więcej niż tylko kolegami, czasem nawet częścią rodziny – a wszyscy dążą do tego samego celu. Przy projektach pracujemy na zasadzie partnerstwa a nasze wypowiedzi są jednolite!

Nieustannie się udoskonalamy

Cieszymy się sukcesami, dziś i jutro.

Pozwalamy naszym pracownikom na udział w przedsiębiorstwie poprzez zróżnicowane perspektywy na przyszłość. Wysoka gotowość do działania i najnowocześniejsze sprzęt roboczy sprawiają, że nasze zespoły aktywnie współtworzą rynek. Dzięki nowym technologiom i rozbudowanemu know-how stale znajdują rozwiązania, które stanowią dla naszych klientów wartość dodaną i tym samym mogą sprostać ich wysokim wymaganiom jakościowym. Nieustannie udoskonalamy się dla naszych pracowników – we wszystkich procesach i na wszystkich płaszczyznach.

Budujemy na zaufaniu i wiarygodności

Wiarygodne informacje są lepsze niż niespodzianki.

Zasada ta obowiązuje zarówno we wzajemnej komunikacji jak również w kontaktach z naszymi klientami. Jesteśmy aktywni w stabilnych branżach z wysokim potencjałem wzrostu, dlatego kładziemy nacisk na długoletnie stosunki. Z tego względu szczególnie ważne są dla nas uczciwa płaca i dobre warunki ramowe. Tylko poprzez zaufanie i wiarygodność możemy być niezawodnymi partnerami dla naszych pracowników i klientów!