Wybierz język:

Co oferujemy

Nasi pracownicy nie znają w swojej pracy żadnych granic – zarówno granic państw jak i granic biznesowych. Dzięki temu zarówno oni jak i nasi klienci odnoszą jednakowe korzyści z indywidualnie dostępnych zasobów i wielkiego międzynarodowego know-how. Zespół, uczciwe wzajemne traktowanie jak również otwarta kultura przedsiębiorstwa kształtowana przez respekt, szacunek oraz wyrównanie szans – na to kładziemy szczególny nacisk.

Jednocześnie tak samo ważne są dla nas indywidualna przestrzeń organizacyjna, swoboda decydowania czy odpowiedzialność osobista. Działanie naszych pracowników poprzez formalne przestrzeganie ustaw i przepisów charakteryzuje się odpowiedzialnością w interesie klienta i przedsiębiorstwa. Nasz kodeks postępowania podąża za międzynarodowymi standardami i jest ściśle przestrzegany przez każdego. Swój początek ma w wymogach etycznych, obowiązujących ustawach jak również zasadach wewnętrznych i jest zakorzeniony w naszym systemie zarządzania compliance.

Między naszymi pracownikami daje się odczuć szczególną więź, która wykracza poza środowisko pracy. Tych, którzy pracują przy montażu i są oddaleni od swoich rodzin o setki kilometrów, łączy znacznie więcej niż zwykła współpraca. Spędzają razem znaczną część wolnego czasu w tygodniu i są jak mała rodzina w wielkiej rodzinie EQOS Energie. W niektórych przypadkach pracuje dla nas kilka pokoleń „prawdziwych” członków rodzin.

Start, zaangażowanie i dalszy rozwój

Nasi pracownicy są współtwórcami, których w pełni wspieramy w nabywaniu nowych umiejętności. Dlatego zawsze znajdują rozwiązania odpowiednie dla naszych klientów.

dowiedz się więcej

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy i zdrowie naszych pracowników są u nas na pierwszym miejscu. Każdy człowiek, który u nas pracuje, powinien wracać do domu cały i zdrowy.

dowiedz się więcej