Wybierz język:

Energetyka

Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania i realizacji kompleksowych projektów związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia.

Budowa stacji elektroenergetycznych

Do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie różnego rodzaju napięć (NN, SN, WN) niezbędne są stacje elektroenergetyczne (GPZ). Posiadamy wiedzę i doświadczenie w obszarze obwodów pierwotnych i wtórnych, dzięki czemu jesteśmy profesjonalnym i rzetelnym partnerem, który oferuje wsparcie przy realizacji projektów, od etapu projektowania, poprzez realizację aż do eksploatacji.

Sieci energetyczne

EQOS Energie oferuje współpracę w zakresie projektowania optymalnego zasilania w obszarze niskich oraz średnich napięć. Aby odbiorcy energii elektrycznej mogli zostać zasileni w sposób gwarantujący najwyższą jakość, projektujemy, wykonujemy, remontujemy a także eksploatujemy linie energetyczne oraz stacje transformatorowe w pełnym zakresie, niezależnie od wielkości oraz producenta.


Państwa korzyści energetyki z nami

 • doświadczenie w pracy z największymi dostawcami,
 • niezależnie od dostawców,
 • terminowa, pewna realizacja projektu dzięki ponadnarodowej wydajności,
 • metoda działania zorientowana na rozwiązania i elastyczne planowanie projektów,
 • niezawodna najwyższa jakość w każdym detalu.

Zwiększ wydajność swoich projektów

Sprawdź co oferujemy jako rzetelny usługodawca w obszarze stacji elektroenergetycznych i sieci energetycznych.

Budowa stacji elektroenergetycznych 110-400kV:

 • koncepcja i techniczne planowanie obwodów pierwotnych oraz wtórnych,
 • opracowanie dokumentacji formalno-prawnej,
 • prace fundamentowe w zakresie posadowień słupów energetycznych oraz elementów stacji elektroenergetycznych,
 • budowa budynków stacji elektroenergetycznych,
 • dostawa i montaż konstrukcji stalowych wraz z elementami wyposażenia w zakresie obwodów pierwotnych,
 • wykonywanie instalacji uziemień dla linii oraz stacji elektroenergetycznych,
 • montaż i podłączenie systemów sterowania wraz z zabezpieczeniami pól potrzeb własnych,
 • pomiary elektryczne, a także badania i ustawienia dla innych elementów stacji,
 • wykonywanie rozruchów oraz prób,
 • konserwacja, eksploatacja i modernizacja w zakresie stacji elektroenergetycznych.

 

Sieci energetyczne 0,4-30kV:

 • planowanie i uzgadnianie wszystkich spraw formalnych,
 • obliczenia i dobór dla linii napowietrznych oraz kablowych,
 • opracowywanie programów funkcjonalno- użytkowych (PFU) oraz projektów technicznych,
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju prac fundamentowych,
 • dostawa i montaż kabli oraz linii w pełnym zakresie napięć,
 • montaż kablowych oraz napowietrznych linii energetycznych do 30kV,
 • ocena, projekt, dostawa i montaż stacji transformatorowych do 30kV,
 • remonty, przebudowy, modernizacje linii energetycznych,
 • kontrola, dobór i ustawienie zabezpieczeń, a także wykonanie kompletu pomiarów,
 • rozruch oraz dobór zabezpieczeń,
 • eksploatacja i kontrola urządzeń łączeniowych,
 • montaż i demontaż linii napowietrznych, konstrukcje słupów oraz wymiana linii.

Przyłącza budowlane

Oferujemy pomoc w wykonaniu tymczasowego podłączenia do sieci w przypadku awarii lub prowadzenia prac modernizacyjnych.

Jeżeli w sytuacjach kryzysowych takich jak awarie, remonty czy konserwacja linii i stacji elektroenergetycznych, chcesz się zabezpieczyć przed przerwami w dostawie energii elektrycznej, skorzystaj z naszych rozwiązań. Nasze tymczasowe przyłącza elektroenergetyczne tzw. prądu budowlanego, zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa i gwarantują dostawy prądu. W przypadku awarii, dzięki dostarczanym i montowanym przez nas komponentom, jesteśmy w stanie bezzwłocznie przystąpić do naprawy i doprowadzić do szybkiego przywrócenia zasilania.